רישומים מקופלים ב"אני"

אריאל הירשפלד

מתוך הספר רישומי נופים

© 2013 by MICHAEL KOVNER