top of page

השקת הספר: "ויטקה לוחמת לחיים" בעין החורש

לכל החברים שנבצר מהם להיות בערב זה ומעוניינים לחוש להרגיש ולהיוועד אל תכניו הנה הלינקים

 

הלינק למעלה מתאר את כול הערב,  והלינק למטה את מה שאמרתי.

Things I said on Vitka's Book launching

bottom of page