top of page

לרינת ודניאל - על מהותה של השמחה

לרינת ודניאל מזל טוב!
 

אני שולח לכם 3 לינקים, (ראו למטה) ולאחר שתסתכלו בהם קראו את ברכותינו. היא קצת ארוכה אך אני רוצה להאמין שהיא תהיה משמעותית לשניכם.

לטבע יש רצון גדול להבעה זאת  היא ההשראה, מהותה והתכונותה בעולם היא להביע את השמחה על עצם הוויותו.

השמחה מתבטאת באביב, בפריחות, בסוכרים שעוברים בעורקי הצמחים, בעונות מסוימות, בריצה של הכלבה נינה (הכלבה המופלאה של חברי פדר השותפה לכל טיולינו) בשדות התבואה וכו. אנחנו חושבים שהטבע הוא מכאני ותכליתי. זאת טעות הנובעת מהרצון להכפיף כל דבר לצורת החשיבה שלנו. ברור שיש אלמנטים של הכרחיות האם ההזדווגות והתענוג הם גם בשביל עצמם או רק לצורך המשכיות הדור. הטבע מייצר כף גדול וכף לו להיות בתוך הכף הזה וזה ממהותו.  ברוח, בשמש, בעונות השנה, יש הרמוניה ענקית של הוויה שחיה את עצמה ובשביל עצמה. ההרמוניה הגדולה הזאת היא האסתטיקה. כך גם החיבור שלכם תכליתו הוא הכף שבנתינה וממנו יבוא הדבר התכליתי ולא להפך.
בחיים יש שפע ונדיבות של נתינה והמון המון שמחה. כל החי רוצה להשתתף באירוע הענק הזה ולתרום את חלקו לאורגיה הגדולה הזאת ולהביע את משאלתו שהיא לא תפסק לעולם "כל הנשמות יהללו יה הללויה הללו יה."  זה העיקר וזאת התכלית של חיינו כאן. להודות על כך שאנו חלק של החיים.

וכאן נכנסת האמנות שתפקידה הגדול בעיני הוא להביע זאת. להביע את השמחה של האדם שנברא וניתנה לו הזכות להשתתף בחוויה הנפלאה הזאת.  הגדולה של הרגש היא היווצרות ראיה חדשה שמיעה חדשה וכו. בכל זה מופיעה גם ההיזכרות. זכרון של אושר שחלף, עצב שעבר – לא כתלונה אלא כדחף למימוש אידיאה של מעשה עתידי. זאת המשמעות של החתונה שלכם. לנטוע בעולם בשמחה את האידיאה שתיצור את המעשה העתידי המאחד את הדברים.
יש מלחמות ושואות. ההיסטוריה האנושית מלאה בסבל. מה עשינו לטבע ובעיקר מה עשינו לעצמנו. כמה בני אדם הרגו ופגעו בבני אדם אחרים. זה איום ועלינו לחיות עם זיכרון הסבל ולא להעלימו. אך גם לדעת כי המדע וגם האמנות הם כלים שניתנו לנו כדי שנעשה תיקון ונאדיר את החיים ונתחייב אליהם בכל נימי נפשנו. ואין כרגש האהבה להילחם באכזריותו של הכוח המשחית.
לורקה כותב: "כשם שהדימיון הוא סוג של גילוי, ההשראה היא חסד, מתת שאין להסבירה".

אני מאחל לכם שאת חייכם המשותפים תלווה ההשראה. אל תוותרו עליה. והמבקש אותה באמת יזכה לה.
באהבה
מימי ומיכאל

Things I said on Daniel's wedding

Daniel is my beloved nephew

bottom of page