ציפור - טראח - נופלת אל הנוף

שיחה עם צבי לחמן

מתוך הספר רישומי נופים