top of page

"PRINT TIME" GROUP SHOW

Saturday, Oct 12 2013, 4 PM

Open Museum Tefen, Israel

Works from the Jerusalem Print Workshop and the Gottesman Etching Center, Kibbutz Cabri

 

Click here for Michael Kovner's Etchings

 

Click here for exhibition page in Open Museum Tefen
 

 

שתי סדנאות הדפס, עשרות אמנים, אלפי הדפסים ומטרה אחת: יצירת אמנות ישראלית בהדפס. זוהי תמצית העשייה של שתי סדנאות ההדפס הגדולות בישראל: סדנת ההדפס ירושלים (הפועלת זה 40 שנה) ומרכז גוטסמן לתחריט, קיבוץ כברי (הפועל זה 20 שנה). הסדנאות בירושלים ובכברי מחויבות למדיה זו שנים ארוכות ומארחות בין כתליהן את מיטב האמנים מכל גוני הקשת של העשייה האמנותית בישראל.
חד-פעמיות והילה מול שכפול והפצה; אמנות "גבוהה" מול אמנות "נמוכה"; מרכז מול שוליים; סדרתיות וחזרתיות מול השהייה ושיבוש; פני שטח מול עומק וחומריות; מצבי ביניים מול יצירה מוגמרת; טכניקות מסורתיות מול טכנולוגיות מתקדמות ומשתנות – נושאים אלה מהדהדים בתחום ההדפס והופכים אותו לרלוונטי עבור אמנים עכשוויים בעולם ובישראל. תהליכי ההדפס והתפיסות החומריות, הצורניות והמושגיות העומדות בבסיסו, רחבי-היקף היום יותר מתמיד. הם כוללים, מלבד הטכניקות המסורתיות - תחריט, דפוס רשת, חיתוך עץ, חיתוך לינוליאום, דפוס אבן, בלט, מונוטייפ וספרי אמן - גם תכפילים (multiples) מדיה דיגיטלית בגלגולים שונים והצבות בחלל. מדיית ההדפס היא עתיקת יומין בזירה האמנותית, אבל היא לא מאבדת מיופיה ומייחודה במהלך הזמן, אלא מקבלת משנה תוקף דווקא בעידן האמנות העכשווית, על ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים החלים בו.
התערוכה מציגה זה לצד זה אמנים ותיקים וצעירים; אמנים שההדפס הוא בבסיס יצירתם האמנותית ואמנים שההדפס הוא עבורם עוד דרך מעניינת לצד טכניקות אחרות. הסדנאות בירושלים ובכברי הן מרכז של עשייה המקרין מאווירתו היצירתית על פעולתם של האמנים ותורם ליצירתן של עבודות הדפס מהטובות בישראל. הנאמנות, התמיכה, הניסיון העצום והשאיפה לתת מענה לצרכיו של כל אמן ואמן עומדים בבסיס פעילותן של שתי הסדנאות. 
רותי אופק, אירנה גורדון
אוצרות התערוכה

bottom of page