top of page

ויטקה לוחמת לחיים - Vitka - Fighter For Life

ויטקה קמפנר-קובנר הייתה אישיות שהטביעה חותם והשאירה משהו משלה בכל סובביה, וחותמה נשאר ויישאר עוד ימים ושנים. קשה להגדיר אישיות ולומר מה הופך אדם לאישיות מטביעת חותם ותוכן, אך אפשר לחוש בה גם בלי הגדרה, ויטקה הייתה אדם מיוחד, ומי שהיה במחיצתה חש בזאת מיד, ספר זה  שלפנינו מביא דברים משל ויטקה ועליה, הוא ממש בבחינת הכרח למתאבלים עליה ולכל אדם סקרן באשר הוא . הוא עשיר בתוכן ונאה למראה: עדויות, מאמרים, שירים, זיכרונות, תיאורים – פסיפס שהורכב במסירות בידי העורך יגאל וילפנד, ונמסר כאן לקוראים, אלה שידעוה ואלה שלא זכו. ויטקה קמפנר-קובנר הייתה אישיות שהטביעה חותם והשאירה משהו משלה בכל סובביה, וחותמה נשאר ויישאר עוד ימים ושנים. קשה להגדיר אישיות ולומר מה הופך אדם לאישיות מטביעת חותם ותוכן, אך אפשר לחוש בה גם בלי הגדרה, ויטקה הייתה אדם מיוחד, ומי שהיה במחיצתה חש בייחודיות של אישיותה. אישה אמיצה הן כנערה צעירה שיצאה מהגטו לפוצץ רכבת גרמנית והן כאישה בוגרת שלקחה על כתפיה להעביר את שיטת הטיפול הכה מורכבת ומיוחדת של מורה דר ג'ורג' שטרן. אישה שחתרה למגע עם האנושי ולא פחדה לגעת באש ברגע  שזה המעשה שנדרש. בספר זה עולה קולה המיוחד. הן בראיון ארוך ומקיף להיסטוריון אברהם אצילי והן בכתיבתה על שיטת הטיפול שלה והן במיכתביה.

הקורא מוזמן לפגישה לא שגרתית עם אישה אצילה זאת.

A selection of pages from "Vitka - Fighter for Life"

bottom of page